Ajankohtaista

Oiva-raportti 2.10.2019

(14.10.2019)

Tutustu Oiva-raporttiimme:
» Oiva-raportti Kasvisgalleria

Oiva on järjestelmä, jossa elintarvikevalvonnan tulokset tuodaan kuluttajien tietoon. Tarkastustulokset julkaistaan Oiva-raportteina internetissä. Oivaraportissa arvioidaan hymynaamoin yritysten elintarviketurvallisuutta. Kun Oiva hymyilee, ovat asiat kuluttajan kannalta hyvin.

» Tunnethan Oivan?

Yleistä Oivasta

(Lähde: www.oivahymy.fi)

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Oivan mukaisia tarkastuksia tekevät kuntien elintarvikevalvojat valvontasuunnitelman mukaisesti.

Valvontatulokset julkistetaan sitä mukaa, kun kuntien elintarvikevalvojat tekevät tarkastuksia. Oivassa arvioidaan hymynaamoin yrityksen elintarviketurvallisuutta, kuten elintarvikehygieniaa ja tuoteturvallisuutta. Parhaimman hymyn saamiseen edellytetään lain noudattamista. Aina, kun Oiva hymyilee, elintarviketurvallisuus on kuluttajan kannalta yrityksessä hyvää.

Oiva yhtenäistää tarkastuskäytäntöjä, koska elintarvikevalvojat ympäri Suomen tekevät tarkastuksia samojen Oiva-arviointiohjeiden perusteella. Tarkastuksista tulee kohdennetumpia sekä nopeampia ja riskiperusteinen tarkastaminen korostuu. Tarkastukset tehdään myös pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Yrityksissä tarkastettavat asiat eivät Oivan mukaisten tarkastusten myötä muutu.

Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä tuomaan elintarvikevalvonnan tarkastustulokset kuluttajan käyttöön. Tavoitteena on myös lisätä elintarvikevalvonnan tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Oiva kannustaa yrityksiä pitämään huolta elintarvikehygieniasta ja tuotteiden turvallisuudesta. Yrityksille avautuu myös mahdollisuus kertoa kuluttajalle omasta toiminnastaan.

Kasvis Galleria investoi ja kehittää

(05.04.2019)


Kasvis Gallerian Tuotteita, tehokkuutta ja tulosta -kehittämishanke toteutetaan 1.8.2018 – 31.3.2021. Edellinen hanke Kasvua ja tehokkuutta tuotantoon toteutettiin 19.12.2016 – 28.2.2019. Euroopan aluekehitysrahasto tukee molempia hankkeita. Tuen myöntäjä on Etelä-Savon ELY-keskus. 

Tavoitteena molemmissa hankkeissa on lisätä tuotantokapasiteettia, tehostaa toimintaa ja kehittää uusia tuotteita. 

    

Kasvis Galleria Oy:lle on myönnetty FSSC 22000 -sertifikaatti

(18.12.2018)

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt sertifikaatin, joka varmentaa, että organisaation

Kasvis Galleria Oy
Satulasepänkatu 4, FI-70700 Kuopio

elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä täyttää seuraavan standardin vaatimukset

Food Safety System Certification (FSSC) 22000
Versio 4.1

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien sertifiointiohjelma, joka koostuu standardeista:
ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 sekä standardin FSSC 22000 (versio 4.1) lisävaatimukset.

Sertifiointiin sisältyvä toiminta

Kasvispohjaisten valmisruokien ja puolivalmisteiden tuotanto. Kategoria CII.

Sertifikaatti on myönnetty FSSC 22000 –sertifiointiohjelman 2013-04-10 julkaistun kolmannen (3.) version perusteella. Sertifiointiohjelma koostuu vähintään yhdestä vuosittaisesta elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien arvioinnista samoin kuin PRP-elementtien todentamisesta sekä ohjelman ja standardin ISO 22002-1:2009 lisävaatimuksien todentamisesta.

  • Sertifiointipäätös on tehty 2018-12-13.
  • Sertifikaatti on myönnetty 2018-12-13 (alkuperäinen myönnetty 2014-12-17).
  • Sertifikaatti on voimassa 2020-12-17 asti.

» Tutustu sertifikaattiin 

Oiva-raportti

(17.10.2018)

Tutustu Oiva-raporttiimme:
» Oiva-raportti Kasvisgalleria

Oiva on järjestelmä, jossa elintarvikevalvonnan tulokset tuodaan kuluttajien tietoon. Tarkastustulokset julkaistaan Oiva-raportteina internetissä. Oivaraportissa arvioidaan hymynaamoin yritysten elintarviketurvallisuutta. Kun Oiva hymyilee, ovat asiat kuluttajan kannalta hyvin.

» Tunnethan Oivan?

Yleistä Oivasta

(Lähde: www.oivahymy.fi)

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Oivan mukaisia tarkastuksia tekevät kuntien elintarvikevalvojat valvontasuunnitelman mukaisesti.

Valvontatulokset julkistetaan sitä mukaa, kun kuntien elintarvikevalvojat tekevät tarkastuksia. Oivassa arvioidaan hymynaamoin yrityksen elintarviketurvallisuutta, kuten elintarvikehygieniaa ja tuoteturvallisuutta. Parhaimman hymyn saamiseen edellytetään lain noudattamista. Aina, kun Oiva hymyilee, elintarviketurvallisuus on kuluttajan kannalta yrityksessä hyvää.

Oiva yhtenäistää tarkastuskäytäntöjä, koska elintarvikevalvojat ympäri Suomen tekevät tarkastuksia samojen Oiva-arviointiohjeiden perusteella. Tarkastuksista tulee kohdennetumpia sekä nopeampia ja riskiperusteinen tarkastaminen korostuu. Tarkastukset tehdään myös pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Yrityksissä tarkastettavat asiat eivät Oivan mukaisten tarkastusten myötä muutu.

Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä tuomaan elintarvikevalvonnan tarkastustulokset kuluttajan käyttöön. Tavoitteena on myös lisätä elintarvikevalvonnan tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Oiva kannustaa yrityksiä pitämään huolta elintarvikehygieniasta ja tuotteiden turvallisuudesta. Yrityksille avautuu myös mahdollisuus kertoa kuluttajalle omasta toiminnastaan.

Oiva-raportti

(13.09.2018)

Tutustu Oiva-raporttiimme:
» Oiva-raportti Kasvisgalleria

Oiva on järjestelmä, jossa elintarvikevalvonnan tulokset tuodaan kuluttajien tietoon. Tarkastustulokset julkaistaan Oiva-raportteina internetissä. Oivaraportissa arvioidaan hymynaamoin yritysten elintarviketurvallisuutta. Kun Oiva hymyilee, ovat asiat kuluttajan kannalta hyvin.

» Tunnethan Oivan?

Yleistä Oivasta

(Lähde: www.oivahymy.fi)

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Oivan mukaisia tarkastuksia tekevät kuntien elintarvikevalvojat valvontasuunnitelman mukaisesti.

Valvontatulokset julkistetaan sitä mukaa, kun kuntien elintarvikevalvojat tekevät tarkastuksia. Oivassa arvioidaan hymynaamoin yrityksen elintarviketurvallisuutta, kuten elintarvikehygieniaa ja tuoteturvallisuutta. Parhaimman hymyn saamiseen edellytetään lain noudattamista. Aina, kun Oiva hymyilee, elintarviketurvallisuus on kuluttajan kannalta yrityksessä hyvää.

Oiva yhtenäistää tarkastuskäytäntöjä, koska elintarvikevalvojat ympäri Suomen tekevät tarkastuksia samojen Oiva-arviointiohjeiden perusteella. Tarkastuksista tulee kohdennetumpia sekä nopeampia ja riskiperusteinen tarkastaminen korostuu. Tarkastukset tehdään myös pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Yrityksissä tarkastettavat asiat eivät Oivan mukaisten tarkastusten myötä muutu.

Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä tuomaan elintarvikevalvonnan tarkastustulokset kuluttajan käyttöön. Tavoitteena on myös lisätä elintarvikevalvonnan tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Oiva kannustaa yrityksiä pitämään huolta elintarvikehygieniasta ja tuotteiden turvallisuudesta. Yrityksille avautuu myös mahdollisuus kertoa kuluttajalle omasta toiminnastaan.